Lời thiêng dâng Chúa, từ trong trái tim âm thầm.Lời cầu xin Chúa, tựa như nén hương lan trầm…
Những mảnh đời bất hạnh đã được bàn tay của các nhà hảo tâm thông qua hoạt động của Gia Đình Truyền Tin giáo xứ Đa Minh bằng vật chất, bằng tinh thần, bằng lời cầu nguyện. Xin được cùng sẻ chia bình an, hạnh phúc đến tha nhân. Xin được cùng tri ân đến những vị chủ chăn và các vị ân nhân xa gần. Xin được cùng cất cao lời tạ ơn. Tạ ơn muôn đời.

Gia Đình Truyền Tin chúng con, đã được quý Cha giám tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, Cha bề trên giáo xứ Đa Minh, Cha đặc trách xã hội bác ái tỉnh dòng Đa Minh, quý cha, quý Soeur, quý ân nhân gần xa dìu dắt, đỡ nâng 15 năm qua. 15 năm với biết bao thử thách, 15 năm bao nhiêu thành quả, 15 năm buồn vui, lẫn lộn; nhưng có sự thương yêu, hướng dẫn, chở che của các Ngài, Gia Đình Truyền Tin chúng con ngày càng thăng tiến trong ơn gọi hoạt động xã hội, đến với tất cả những anh chị em bất hạnh kém may mắn.