Thư mời ngày truyền thống Gia đình Truyền Tin 24 năm (3/20/2017 6:47:20 PM)
Được đăng bởi GĐTT
Gia đình Truyền tin kính mời Quý Cha, Quý Tu sĩ và Cộng đoàn đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho ông bà, anh chị em neo đơn, mồ côi, khuyết tật tại Gx. Thánh Đa Minh vào lúc 17h30 ngày 25.03.2017.

 

Nhóm Công Tác Bác Ái Xã Hội
Gia Đình Truyền Tin – Giáo xứ Đa Minh

“Phúc thay ai thương xót người Vì họ sẽ được Chúa xót thương” (Mt 5,7)

Thiệp Mời