Bác ái trung thu 2016 tại Kontim - Pleiku (9/12/2016 9:48:49 PM)
Được đăng bởi GĐTT
Tạ ơn Chúa và các ân nhân đã giúp cho nhóm có một chuyến đi nghĩa tình bình an và mang lại niềm vui nho nhỏ cho các em dân tộc và bệnh nhân phong.

 

Như đã đưa tin, nhân dịp Trung Thu 2016, nhận lời mời của Quý Cha Đa Minh đang truyền giáo tại Kontum, từ ngày 09 - 11.09.2016, GĐTT có chuyến đi bác ái Hội Chợ Trung Thu cho khoảng 2000 em mồ côi dân tộc, và thăm khoảng 300 bệnh nhân Phong Pleiku. Tạ ơn Chúa và các ân nhân đã giúp cho nhóm có một chuyến đi nghĩa tình bình an và mang lại niềm vui nho nhỏ cho các em dân tộc và bệnh nhân phong.Xin quý ân nhân tiếp tục đồng hành và cầu nguyện cho GĐTT.