Đó là sống cái nghịch lý của chân lý: Muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết, muốn là người lãnh đạo thì phải biết sống phục vụ mọi người.
Dù hiểu thế nào thì đối với các tín hữu, hình ảnh Đức Maria dưới chân thập giá luôn là một hình ảnh đẹp và đầy ý nghĩa trong cuộc lữ hành của các tín hữu trên bước đường dương thế.

Bài Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Gioan thuật lại việc Chúa Giêsu trước khi về trời, Ngài đã trao nhiệm vụ chăn dắt đoàn chiên cho Thánh Phêrô.
Đó là niềm vui, đó là hạnh phúc và đó cũng là phần thưởng cho những người biết sống lời Chúa: yêu thương hiệp nhất nên một với mọi người trong Chúa.
Trước khi hoàn tất sứ vụ Cứu-Chuộc-Nhân-Loại, Chúa Giê-su dâng lời cầu nguyện của Người cùng Chúa Cha và dâng lời cầu nguyện cho các môn đệ còn ở lại.
Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em (Ga 15,12)

Mỗi người chúng ta phải “Tin Mừng hóa” bản thân, Tin Mừng hóa cộng đoàn, rồi sau đó mới đem Tin Mừng cho những người chung quanh.
Trong ba năm rao giảng Tin Mừng công khai của mình, Chúa Giêsu đã dùng rất nhiều dụ ngôn để giảng dạy dân chúng.
Trong cuộc sống đời thường, chúng ta có lúc vui mừng phấn khởi, lại có lúc buồn sầu chán nản. Nhưng những niềm vui đó chỉ là niềm vui tạm thời của thế gian, nó dễ thay đổi và mau chóng qua đi.
Vì vậy chúng ta những người môn đệ của Chúa Ki-tô sẽ luôn vững tin nơi Chúa, Bởi lẽ, chỉ có Ngài mới có thể biến đổi nỗi buồn thành niềm vui,
  »    »|