Trong cuộc đời người Kitô hữu, nếu tôi sẵn sàng chịu bung vẩy trày sứt vì lội ngược dòng đời, để sống theo Lời Chúa dạy, chết đi cho những tội lỗi, nết xấu, thì chính Chúa sẽ biến đổi, làm cho tôi được lại sự sống mới.

Chủ tế Thánh lễ : ĐGM Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giảng lễ : ĐGM Lu-y Nguyễn Anh Tuấn
Những người Do Thái họ tự phụ, cho mình là biết rõ ngọn nguồn của Chúa Giêsu. Nhưng thực sự họ không biết gì cả, vì tinh thần họ đã trở nên mù quáng trước những phép lạ, trước những dấu chỉ Chúa đã thực hiện trước mắt họ.
Trong cuộc sống luôn tìm đến với Chúa để có được niềm vui, vì Chúa là gia nghiệp và là hạnh phúc của đời con.

Cả những người Công Giáo nữa, họ tin theo Chúa Giê-su, nhưng không nhận ra Chúa Cha.
Chúng ta đang bước vào tuần 4 mùa chay Thánh, và Giáo hội luôn nhắc nhở, mời gọi mỗi người tham dự vào cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, để cùng tử nạn cùng Ngài trên bước đường trần gian.
Tin tưởng và tín thác vào tình yêu Thiên Chúa, người Ki-tô hữu không có chỗ cho tuyệt vọng, họ không có bất cứ lý do nào để đánh mất niềm hy vọng được Thiên Chúa cứu độ.
Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng cần phải có một nơi để cậy dựa, cần một nơi để đặt niềm tin, hầu có thể giúp ta vượt qua những khó khăn.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi có người luật sĩ hỏi Chúa Giêsu: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?”.
  »    »|