Là người Kitô hữu, chúng ta phải biết noi gương Chúa Giêsu, biết hy sinh, kiên nhẫn và điều đó phải xuất phát từ tình yêu chân thành, không vụ lợi, không toan tính hại người...
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy mở lòng ra, hãy mở trái tim ra để đón Chúa.
Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai đầy quyền lực và vinh quang mà còn sống hiền lành và khiêm nhường như vậy thì chúng ta là gì?

Lạy Chúa, nếu như hôm nay con được Chúa quở trách, sửa dạy; thì con có mau mắn đáp trả lời sửa dạy cho bản thân mình với thái độ vững tin và sự vâng phục hoàn toàn hay không ? Hay con đáp trả với tâm trạng nghi ngờ và thờ ơ ?

“Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải đem bình an, nhưng để đem gươm giáo” . (Mt 10,34)
Việc rao giảng không phải chỉ bằng lời, nhưng bằng đời sống.
Mỗi ngày luôn cố gắng làm một việc hy sinh hãm mình có ý cầu cho công việc truyền giáo.

Câu hỏi ngày hôm nay đó là chúng ta hãy tra vấn lương tâm, hãy tìm hiểu cách sống của bàn thân, để xem chúng ta đã thực sự đón nhận hay là đã từ chối Đức Kitô.

Chúa Giêsu không chỉ rao giảng một giáo lý, mà đòi hỏi mọi người phải theo Ngài. Theo Ngài vô điều kiện, theo Ngài một cách dứt khoát.
Đức tin là nhịp cầu dẫn tới sự sống.
  »    »|