Ngôn sứ không chỉ rao giảng bằng lời nói, đời sống của họ cũng phải là chứng từ để xác minh lời rao giảng.
Tôi muốn cận thân “tối lửa tắt đèn có nhau” thì tôi phải sống thói quen sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người mọi lúc, mọi nơi…

Khi tôi xét đoán ai, tôi tự lìa xa rời bỏ họ, hơn nữa sự xét đoán là tự phong mình làm thẩm phán đối với kẻ khác, khi đi tìm những sai phạm của kẻ khác như “ bới lông tìm vết” hay “chân mình thì lắm đê mê, cứ lo lấy đuốc mà rê chân người!?”
“Bất cứ ai tuyên xưng Ta trước mặt người đời thì Ta cũng sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Ta ở trên trời cũng như vậy”.
Thánh Gioan đã tóm tắt tất cả cuộc sống của Ngài trong câu nói: “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”.
Vì yêu mà Ngài đã dốc cạn giọt máu đào để cứu chuộc chúng ta. Ngài còn yêu là yêu cho đến cùng qua mỗi thánh lễ lại tái hiện tình yêu bất diệt mà Ngài dành cho chúng ta.
Nếu có tình yêu đậm đà thì dù nói ít nhưng hiểu nhau nhiều, đâu cần lải nhải dài dòng hết kinh này đến kinh kia?
Bài Tin Mừng hôm nay nói về việc thực hành ba việc đạo đức tiêu biểu của người Do Thái là cầu nguyện, bố thí và chay tịnh.
Tình yêu sẽ chiến thắng hận thù.
Người Kitô hữu sống Tin Mừng bằng cách không có khái niệm trả thù, sống trong tình thương sẽ lướt thắng họ, để giúp họ sống luật yêu thương trong đó bao gồm sự tha thứ, hy sinh, chịu đựng, thiệt thòi, từ tinh thần lẫn vật chất, luật yêu thương là cho đi không mong lãnh nhận
  »    »|