Chung sống(31.07.2018 – Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên) (7/30/2018 10:42:55 AM)
Được đăng bởi GĐTT
Hôm nay đi vào lối sống đạo, Thiên Chúa cũng muốn những ai đang theo Người hãy sống khoan dung, nhân hậu, hãy biết tha thứ, và luôn quảng đại đối với tha nhân. Bất kể họ là ai, là người xấu xa hay tốt lành.

 

Chung sống(31.07.2018 – Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên)

 

Tin Mừng: Mt 13,36-43

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

36 Khi ấy, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng : “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.” 37 Người đáp : “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. 38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. 39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên sứ. 40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. 41 Con Người sẽ sai các thiên sứ của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, 42 rồi quăng chúng vào lò lửa ; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 43 Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.”

Ông tổ của triết hiện sinh thế kỷ XIX Soren Kierkegaard (Đan Mạch) cho rằng:

“Sự kiên nhẫn rất cần thiết, bởi người ta không thể gặt hái ngay khi vừa gieo trồng”.

Qua dụ ngôn Lúa và Cỏ Lùng, Thiên Chúa muốn cứ để lúa và cỏ lùng cùng mọc lên và sống chung với nhau.  Thiên Chúa muốn cả hai có thể nhìn thấy nhau, sống chung với nhau mà biến đổi. Cũng như người  tốt có thể qua kẻ xấu mà thăng hoa cuộc sống của mình. Ngược lại, kẻ xấu cũng có thể qua người tốt mà biến đổi đời sống của họ trở nên tốt lành và hữu ích.

Hôm nay đi vào lối sống đạo, Thiên Chúa cũng muốn những ai đang theo Người hãy sống khoan dung, nhân hậu, hãy biết tha thứ, và luôn quảng đại đối với tha nhân. Bất kể họ là ai, là người xấu xa hay tốt lành.

Thiên Chúa lên án lối sống giả hình, đạo đức giả. Nhưng lại rất thương xót, và bao dung với những ai yếu đuối, tội lỗi mà lại biết ăn năn sám hối.

Lạy Thiên Chúa là Đấng nhân hậu và hay thương xót. Xin cho con biết sống yêu thương, và bao dung với hết thảy mọi người  như Chúa đã yêu thương con. Amen.

CÁT BIỂN