Mở rộng tâm hồn (30.07.2018 – Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên) (7/29/2018 4:21:58 PM)
Được đăng bởi GĐTT
ừ một công việc thật nhỏ bé, một nụ cười thân ái, một cái bắt tay thân thiện hay một nghĩa cử cao đẹp v.v…trong tình mến Chúa yêu người trọn vẹn,

 

Mở rộng tâm hồn (30.07.2018 – Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên)

 

Tin Mừng: Mt 13,31-35

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

31 Khi ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác : Người nói : “Nước Trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. 32Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất ; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.”

33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác : “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”

34 Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông ; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, 35 hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói : Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.

Ghi nhớ:

Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói

gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ:

“Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa” (Mt 13, 34-35). 

Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay, với hai dụ ngôn hạt cải và men trong bột đều nói lên sự phát triển của Nước Trời, hình ảnh  hạt cải thành cây rau lớn, nhấn mạnh sự bành trướng về số lượng bên ngoài, còn men trong bột nói lên ảnh hưởng bên trong để biến đổi thế giới. Hai hình ảnh sống động đã bật lên sức mạnh Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã và đang thực hiện qua Giáo hội. Hơn thế nữa Ngài dùng dụ ngôn với bao sắc màu, ẩn dụ và dẫn dắt mọi người nghe trong sự tự do và tự nguyện, tôi  có thể đặt mình trong hoàn cảnh, với biết bao kinh qua những trải nghiệm cuộc đời, dù trải qua bao thế hệ bao dụ ngôn vẫn hiển hiện ngay trong cuộc đời, luôn mạc khải cho chúng ta hiểu biết về Nước Trời.

Tuy nhiên, mỗi người chúng ta có bao giờ biết mở rộng tâm hồn để đón nhận và cho đi đến với mọi người, như dụ ngôn men trong bột, một nắm men có thể làm dậy cả khối bột, men như mầu nhiệm ơn thánh, thấm nhuần tưới gội  nơi tâm hồn mỗi người. Chỉ một hạt cài nhỏ tí bị vùi sâu trong lòng đất hay một nhúm men nho nhỏ vùi trong đấu bột lại có sức mạnh phi thường vươn lên, qua du ngôn Chúa Giêsu đã làm bật lên sức mạnh ân sủng Nước Trời, là một Kitô hữu mỗi người được Thiên Chúa mời gọi để sống trong ơn gọi, để ra đi rao giảng Nước Trời, trong niềm tin tuyệt đối vào sự quan phòng yêu thương của Người. Từ một công việc thật nhỏ bé, một nụ cười thân ái, một cái bắt tay thân thiện hay một nghĩa cử cao đẹp v.v…trong tình mến Chúa yêu người trọn vẹn, sống trong lời Chúa như hạt cải li ti hay nắm men nhỏ xíu, làm nên một sức mạnh phi thường hun đúc, biến đổi tâm hồn mỗi người. Nhờ đó với lòng thành và tín thác, chắc chắn phần thưởng Nước Trời Thiên Chúa sẽ dành cho chúng ta.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa! hiệp cùng với lời cầu bầu của Mẹ Maria, xin cho chúng con nhận ra Lời Chúa như một nắm men, là ân Thánh, là mầu nhiệm Nước Trời, giúp chúng con mở lòng  trong tâm tình hiến dâng và phó thác trong tay Chúa để xây dựng Nước Trời nơi mỗi người anh em chung quanh con. Amen.