Sống chân thật (27.06.2018 - Thứ Tư Tuần XII Thường Niên) (6/26/2018 10:52:58 AM)
Được đăng bởi GĐTT
Tiên tri thật là người nói và làm đúng điều mình nói.

 

Sống chân thật (27.06.2018 – Thứ Tư Tuần XII Thường Niên)

 

Tin Mừng: Mt 7,15-20

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em ; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. 16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Có người nào lại hái nho ở bụi gai hay là hái vả trên cây găng ? 17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây sâu thì sinh quả xấu. 18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây sâu không thể sinh quả tốt. 19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. 20Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.”

Suy niệm:

Lời Chúa hôm nay nêu lên 3 vấn đề.

Thứ nhất, tiên tri (ngôn sứ) là ai?

Tiên tri là người biết trước những việc sắp xảy đến. Chúng ta không là tiên tri theo nghĩa nầy.

Tiên tri là người rao giảng lời Chúa. Nghĩa nầy gần với chữ ngôn sứ.

Thứ hai, tiên tri giả là ai?

“Họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi” ( c 15)

Người nói một nơi làm một nẻo là tiên tri giả.

Thứ ba, tiên tri thật là ai?

Tiên tri thật là người nói và làm đúng điều mình nói.

Với người nói lời Chúa rất hay mà cuộc sống thì chưa tốt như lời rao giảng, chúng ta cùng suy nghĩ: Nếu họ đã tập sống lời họ rao giảng mà chưa được… thì họ vẫn được coi là tiên tri thật.Bài học: Hãy cố gắng nói thật, sống thật.

Sống đạo: 

Cha thánh Gio-an Vi-an-nây học Giáo Lý với 2 nữ tu: Người tốt thì người khác cũng dễ nhận ra họ là người tốt.

Ở làng Ê-qui-di (Ecully) có hai chị đi tu, chính quyền địa phương sau khi phá nhà dòng đã đuổi hai chị về quê quán với cha mẹ. Hai chị ấy sống rất nết na, đạo đức, nêu gương sáng về đời sống bác ái đối với người bệnh, kẻ hấp hối, cùng dạy giáo lý cho trẻ con và tập cho chúng biết cách xưng tội rước lễ. Gio-an đến học giáo lý xưng tội rước lễ với hai chị nữ tu ấy ở làng Ecully, nên phải trọ nhà bà dì đủ một tháng. Hai chị thấy Gio-an ngoan ngoãn nghiêm trang, lễ phép không quấy phá bao giờ, nên họ thương cách riêng và hay lấy gương Gio-an để răn bảo các trẻ khác.

Khi Gio-an đã học thuộc lòng các kinh và hiểu biết các điều cần thiết, cũng như đã dọn mình xưng tội rước lễ vừa xong thì có tin chính quyền đem quân đến lục soát làng Ecully, các linh mục ở đây lại vội vàng trốn sang nơi khác. Nhưng chỉ một tháng sau thấy yên, các ngài lại trở về Ecully.

Gio-an được tin, vui mừng đến học cùng hai chị nữ tu ấy mấy ngày, sau đó được xưng tội rước lễ lần đầu cùng với 15 trẻ khác. Lúc đó, Gio-an đã 13 tuổi. Vì cậu cùng các trẻ chịu lễ ban đêm, lén lút trong nhà tư nên chẳng có ai biết cậu đã rước lễ thế nào, nhưng chúng ta tin rằng cậu rước lễ sốt sắng lắm. Những trẻ  cùng  rước  lễ với Gioan nói với nhau rằng Gio-an Vi-an-nây rước lễ sốt sắng như thiên thần (M. Cardo, thánh Gio-an Vi-an-nây)

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con luôn nói thật và sống thật. Chúng con biết, không ai có thể giấu mãi điều xấu của mình. Xin Chúa giúp chúng con sống lời Chúa cách chân thật, vì sự chân thật đem lại tín nhiệm nơi người đời, và công nghiệp trước mặt Thiên Chúa. Amen.

 
Lm. Phêrô Mi Trầm