• Thực thi lòng khiêm nhường (28.08.2016 – Chúa Nhật ...

  • THÔNG BÁO: BÁC ÁI TRUNG THU 09.09.2016

  • Những yến bạc khả năng (27.08.2016 – Thứ Bảy sau ...

  • Sống ngày cuối đời (26.08.2016 – Thứ Sáu sau Chúa ...

  • Tỉnh thức và sẵn sàng để chờ đợi Chúa đến ...

  • Chúng tôi đã gặp (24.08.2016 – Thứ Tư sau Chúa ...

  • Sống đạo đức (23.08.2016 – Thứ Ba sau Chúa Nhật ...

  • Nữ Vương vũ trụ – nữ tỳ của Thiên Chúa (21.08.2016 ...

  • Bài hát và Suy niệm (21.08.2016 – Chúa Nhật XXI ...

  • Nói mà không làm (20.08.2016 – Thứ Bảy sau Chúa ...

Nhân dịp Trung Thu 2016, nhận lời mời của Quý Cha Đa Minh đang truyền giáo tại Kontum, nhóm sẽ có chuyến đi bác ái Hội Chơ Trung Thu cho khoảng 2000 em mồ côi dân tộc, và thăm khoảng 300 bệnh nhân Phong Pleiku.
“Hỡi con! Con đã nhận ra Ta. Con thấy đó ở Ta chỉ có tình yêu mà thôi. Ta đem tình yêu đến thế gian và hạt giống Ta gieo đã nẩy mầm trong con. Khi xưa con tội lỗi tối tăm nhưng áng sáng và chân lý của Ta đã xua đi bóng tối. Soi rọi lên con để con tìm được đường đến với Tình Yêu và Sự Sống."
Linh mục Romano Zago (SN 1932, tại tỉnh Lajeado, Brazil) và được chỉ định làm mục vụ tại Thánh địa Bethlehem. Từ nhiều năm nay, Linh mục Romano Zago rất nổi tiếng vì đã chữa rất nhiều người khỏi bệnh ung thư, mặc dù ông không phải là bác sĩ, cũng không phải là thầy phép.
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Ngọc Chung – Phó Giám đốc Bệnh viện Vị Xuyên, Hà Giang đã mang hòm quyên góp ra chợ để xin từ thiện cho bệnh nhân kể lại hành trình quyên góp 40 triệu cứu cặp song sinh.
Xuất thân trong một gia đình lương giáo, tốt nghiệp Đại học Y Dược với công việc đầy hứa hẹn, nhưng bác sĩ Nguyễn Phát Tài đã làm không ít người bất ngờ khi lựa chọn con đường tu trì và trở thành linh mục.