• Sự công chính là không nhận của mình, cái gì không ...

  • Bài hát và Suy niệm (17.12.2017 – Chúa Nhật III ...

  • Theo ý Chúa (16.12.2017 – Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng ...

  • Đức khôn ngoan nhận biết Chúa Giê-su là Con Thiên ...

  • Chúa là nơi con nương ẩn (12.12.2017 – Thứ Tư Tuần ...

  • Quyền năng Chúa (11.12.2017 – Thứ Hai Tuần II Mùa ...

  • Bài hát và Suy niệm (10.12.2017 – Chúa Nhật II Mùa ...

  • Thi hành ý muốn của Cha (07.12.2017 – Thứ Năm Tuần ...

  • Chúa đã yêu thương chúng ta, chúng ta cũng hãy yêu ...

  • Sống đơn sơ … (05.12.2017 – Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng ...

Chương trình văn nghệ dành riêng cho các mái ấm, bên cạnh những ca sĩ, ảo thuật gia chuyên nghiệp là những tiết mục cây nhà lá vườn do các mái ấm trình bày như: múa, hát, … thật vui nhộn và ý nghĩa.
Một người luôn làm và tuân theo ý Thiên Chúa, người đã sống âm thầm hằng cầu nguyện và cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa Giêsu, biết lắng lo, hy sinh, khiêm nhường, chịu đựng gian nan khó khăn lo cho gia đình.
Giám mục Hợp hôm nay phải tạm thời xa đoàn chiên thân thương để ra đi tìm đường cứu nước. Tất cả cũng chỉ vì xấp xỉ trăm năm trước, “bác” Hồ đã ra đi tìm đường hại nước, “bác” và băng của “bác” đưa Đất Nước đến nông nỗi như hôm nay như mọi người dân Việt chưa bị Đỏ hóa lương tri đều thấy.
“Hỡi con! Con đã nhận ra Ta. Con thấy đó ở Ta chỉ có tình yêu mà thôi. Ta đem tình yêu đến thế gian và hạt giống Ta gieo đã nẩy mầm trong con. Khi xưa con tội lỗi tối tăm nhưng áng sáng và chân lý của Ta đã xua đi bóng tối. Soi rọi lên con để con tìm được đường đến với Tình Yêu và Sự Sống."
Đức cha Giuse đã “rước bà về nhà mình”, chắc chắn Mẹ Maria cũng đang đồng hành với ngài trên đường về quê: “Trên con đường về quê mà có bóng Mẹ, con vững tin cậy trông, bước trong bình an”.
Xuất thân trong một gia đình lương giáo, tốt nghiệp Đại học Y Dược với công việc đầy hứa hẹn, nhưng bác sĩ Nguyễn Phát Tài đã làm không ít người bất ngờ khi lựa chọn con đường tu trì và trở thành linh mục.