• Sửa dạy trong yêu thương… (17.07.2018 – Thứ Ba ...

  • Hành trình theo Chúa (16.07.2018 – Thứ Hai Tuần XV ...

  • Bài hát và Suy niệm (15.07.2018 – Chúa Nhật XV ...

  • Sứ mạng rao giảng Nước Trời (12.07.2018 – Thứ Năm ...

  • Bài hát và Suy niệm (08.07.2018 – Chúa Nhật XIV ...

  • Theo Chúa (02.07.2018 - Thứ Hai Tuần XIII Thường ...

  • Bài hát và Suy niệm (01.07.2018 – Chúa Nhật XIII ...

  • Sống chân thật (27.06.2018 - Thứ Tư Tuần XII ...

  • Bệnh chủ quan (25.06.2018 - Thứ Hai Tuần XII ...

  • Bài hát và Suy niệm (24.06.2018 – Sinh Nhật Thánh ...

Hằng năm, cứ đến dịp lễ Sứ thần Truyền tin cho Đức Maria, GĐTT giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba chuông lại tổ chức ngày họp mặt, giao lưu với các mái ấm, các em khuyết tật, những người bất hạnh, kém may mắn và dâng Thánh lễ tạ ơn và mừng Bổn mạng của nhóm.
Lạy Chúa, nếu như hôm nay con được Chúa quở trách, sửa dạy; thì con có mau mắn đáp trả lời sửa dạy cho bản thân mình với thái độ vững tin và sự vâng phục hoàn toàn hay không ? Hay con đáp trả với tâm trạng nghi ngờ và thờ ơ ?

Xuất thân trong một gia đình lương giáo, tốt nghiệp Đại học Y Dược với công việc đầy hứa hẹn, nhưng bác sĩ Nguyễn Phát Tài đã làm không ít người bất ngờ khi lựa chọn con đường tu trì và trở thành linh mục.