• Bỏ vì Mến… (28.02.2017 – Thứ Ba tuần VIII Thường ...

  • Khôn ngoan, khôn dại (27.02.2017 – Thứ Hai tuần ...

  • Đơn sơ, trong sáng (25.02.2017 – Thứ Bảy tuần VII ...

  • Cội nguồn của Gia đình (24.02.2017 – Thứ Sáu tuần ...

  • Gương xấu – dịp tội (23.02.2017 – Thứ Năm tuần VII ...

  • Tuyên xưng niềm tin vào Chúa (22.02.2017 – Thứ Tư ...

  • Nhỏ bé… (21.02.2017 – Thứ Ba tuần VII Thường Niên ...

  • Bài hát và Suy niệm (19.02.2017 – Chúa Nhật VII ...

  • Sự biến đổi thần linh (18.02.2017 – Thứ Bảy tuần ...

  • Con đường thập giá (17.02.2017 – Thứ Sáu tuần VI ...

Tạ ơn Chúa và các ân nhân đã giúp cho nhóm có một chuyến đi nghĩa tình bình an và mang lại niềm vui nho nhỏ cho các em dân tộc và bệnh nhân phong.
“Hỡi con! Con đã nhận ra Ta. Con thấy đó ở Ta chỉ có tình yêu mà thôi. Ta đem tình yêu đến thế gian và hạt giống Ta gieo đã nẩy mầm trong con. Khi xưa con tội lỗi tối tăm nhưng áng sáng và chân lý của Ta đã xua đi bóng tối. Soi rọi lên con để con tìm được đường đến với Tình Yêu và Sự Sống."
Linh mục Romano Zago (SN 1932, tại tỉnh Lajeado, Brazil) và được chỉ định làm mục vụ tại Thánh địa Bethlehem. Từ nhiều năm nay, Linh mục Romano Zago rất nổi tiếng vì đã chữa rất nhiều người khỏi bệnh ung thư, mặc dù ông không phải là bác sĩ, cũng không phải là thầy phép.
Xuất thân trong một gia đình lương giáo, tốt nghiệp Đại học Y Dược với công việc đầy hứa hẹn, nhưng bác sĩ Nguyễn Phát Tài đã làm không ít người bất ngờ khi lựa chọn con đường tu trì và trở thành linh mục.